poniedziałek, 2 maja 2011

Informujemy, że...

   W związku z ostatnimi komentarzami poczynionymi pod artykułem „Odetnij prąd i zacznij żyć!” apelujemy o przestrzeganie podstawowych zasad dyskusji i poszanowania godności drugiej osoby. Jednocześnie przypominamy, że na podstawie art. 216 § 2. Kodeksu Karnego Rzeczypospolitej Polskiej taka zniewaga podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo karze pozbawienia wolności do 1 roku.


Redakcja „Stacha w Podziemiach”