poniedziałek, 6 maja 2013

Drodzy Maturzyści

Jutro początek maratonu. Pierwszy polski.

A oto garść złotych rad CKE:

1. Podczas pracy nad tekstami zamieszczonymi w arkuszu egzaminacyjnym zdający ma prawo zaznaczać, podkreślać..., czyli sporządzać notatki wprost na tekście. Nie są one oceniane.
2. Wypracowanie maturalne nie może być krótsze niż dwie strony, tj. około 250 słów. Górna granica liczby słów nie jest określona; zdający może napisać wypracowanie tak długie, na jakie mu czas egzaminu pozwoli.
3. Jeżeli tekst wypracowania nie zmieści się w wyznaczonym na nie miejscu, można kontynuować pisanie w brudnopisie, ale koniecznie należy przekreślić słowo „brudnopis” i napisać „ciąg dalszy czystopisu”.
4. W wypracowaniu krótszym niż 250 słów oceniane jest tylko rozwinięcie tematu; nie ocenia się języka, stylu, kompozycji i zapisu.
Kompozycję wypracowania ocenia się wtedy, gdy przyznane zostały punkty za rozwinięcie tematu.
5. Przypominamy, że należy uważnie czytać temat i polecenia w nim występujące. Punkty przyznawane są za analizę i interpretację, nie za streszczenie podanego tekstu.
6. Pisemny egzamin maturalny z języka polskiego sprawdza m.in. tworzenie tekstu własnego. Praca odtworzona z podręcznika lub innych źródeł nie jest tekstem własnym maturzysty i dlatego nie przyznaje się za nią punktów.

Co jeszcze?

Pamiętajcie, żeby zrobić konspekt pracy w brudnopisie zawsze na podstawie polecenia.

Wpiszcie numer wybranego tematu.  :)

Nie zapomnijcie o trójdzielnej kompozycji. (wstęp rozwinięcie zakończenie)

Analizując prozę i dramat, przedstawcie występujące osoby, miejsce i czas zdarzenia, sytuację, w jakiej bohaterowie się znajdują.

W przypadku prozy warto określić, kim jest narrator, w przypadku poezji - podmiot i odbiorca.

W przypadku analizy porównawczej zacznijcie od określenia zasady zestawienia tekstów.

... a do poduszki powtórzcie sobie funkcje, style języka i tak na wszelki wypadek - kto jest kim w "Lalce" ;)

Życzymy sukcesówRedakcja "Stacha w Podziemiach"