sobota, 29 czerwca 2013

Postscriptum

Przypominamy, że trwa II edycja Wakacyjnego Konkursu Literackiego. Tym razem hasłem przewodnim jest KSIĄŻKA. Szczegóły poniżej.


REGULAMIN
WAKACYJNEGO KONKURSU LITERACKIEGO
PT. 
KSIĄŻKA
Cele konkursu:
 •  zachęcenie miłośników pisania do prezentowania własnych umiejętności
 •  popularyzowanie twórczości literackiej młodzieży
 •  rozwijanie wrażliwości i wyobraźni
 •  rozwijanie umiejętności posługiwania się literacką polszczyzną
Adresaci konkursu:
 • uczniowie i absolwenci 2012/2013 Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Połczynie-Zdroju

Zasady uczestnictwa:
 • warunkiem uczestnictwa w konkursie jest złożenie pracy w dowolnie wybranej formie (opowiadanie, reportaż, esej, wywiad, kartka z pamiętnika, scenariusz teatralny, wiersz i in.) dotąd niepublikowanej i nienagradzanej w innych konkursach, której tematem przewodnim i tytułem jest Książka
 • tekst zgłoszony do konkursu nie może przekraczać objętości pięciu stron znormalizowanego maszynopisu. Tekst należy zapisać czcionką Times New Roman o wielkości 12 punktów z interlinią 1,5 i wydrukować jednostronnie.
 •  jeden autor może złożyć tylko jeden utwór
 •  utwór w dwóch egzemplarzach należy opatrzyć godłem (pseudonimem). Do pracy należy dołączyć zaklejoną kopertę opatrzoną takim samym godłem, zawierającą dane personalne (imię, nazwisko, klasę). Praca nie może zawierać żadnej informacji identyfikującej jej autora.
Termin składania prac:
Prace należy składać do 13 września 2013 r. w bibliotece Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Połczynie-Zdroju w papierowej teczce z dopiskiem „Konkurs Literacki”.
Kryteria oceniania:
 •  twórczy charakter utworu
 •  respektowanie cech wybranego gatunku, wyczucie konwencji literackiej
 •  poprawność stylistyczna i językowa
 •  poziom literacki pracy
 •  samodzielność i oryginalność
 •  ogólna estetyka pracy
Prace zostaną ocenione przez komisję powołaną przez Dyrektora ZSP. Organizatorzy nie zwracają prac złożonych na konkurs i zastrzegają sobie prawo do wykorzystania bez honorariów utworów konkursowych, np. w celu publikacji.
Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe ufundowane przez Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Połczynie-Zdroju, a pozostali uczniowie dyplomy uczestnictwa.
O wynikach konkursu i terminie wręczenia nagród organizatorzy poinformują 20 września 2013 r. Informacje będzie można uzyskać również na stronie internetowej szkoły – www.lopolczyn.pl.

Po ogłoszeniu wyników konkursu organizatorzy zwrócą się z prośbą do laureatów o dostarczenie utworów w formie elektronicznej w celu opublikowania ich na stronie internetowej szkoły.

Organizatorzy:
Justyna Zalewska
Katarzyna Połońska

Do zobaczenia we wrześniu!

Drodzy Czytelnicy!

Czas pędzi nieubłaganie, dzień za dniem. Jeszcze nie tak dawno witaliśmy się we wrześniu, podejmowaliśmy nowe wyzwania, wyznaczaliśmy cele. Nie zdążyliśmy się jednak dobrze obejrzeć, a już kolejny rok za nami. Przy tej okazji chcemy Wam serdecznie podziękować za wytrwałość w czytaniu "Stacha", niezawodne komentarze, krytykę, wsparcie oraz liczne dyskusje. Cieszymy się, że mogliśmy dla Was pisać. Mamy także nadzieję, że wakacje te będą jedynie dwumiesięczną przerwą, po której, już w nowym roku szkolnym, będziemy mogli wrócić i dać z siebie jeszcze więcej. 

Redaktor też człowiek - na czas wakacji Redakcja robi sobie urlop, w związku z czym, zablokowaliśmy opcję komentowanie - niech to będzie czas odpoczynku... dla wszystkich. 

Życzymy Wam dobrze spędzonych dni, niezapomnianych wrażeń i regeneracji sił. 

Do zobaczenia we wrześniu!Redakcja "Stacha w Podziemiach"